Naslovna Контакт Dokumenta društva Obaveštenja Galerija Aktivnosti drustva Korisni linkovi Ambasada Kube Eurocuba
Powered by VipTek
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks

     

Osnova završne deklaracije XVIII Kontinentalnog Samita solidarnosti sa Kubom u Sloveniji od 23. do 25. novembra 2018. godine
Mi, 65 pretstavnika iz 33 organizacije i društava prijateljstva i solidarnosti sa Kubom iz 24 zemlje Evrope, učesnici XVIII Kontinentalnog Samita solidarnosti sa Kubom, tom bratskom zemljom, održanom u Sloveniji od 23. do 25. novembra 2018. godine, po završetku radnih sednica, usvajamo sledeću završnu deklaraciju:

Nosotr@s cr@s iz čvrstog pokreta solidarnosti sa Kubom u Evropi sastali smo se ovde sa ciljem da nastavimo da jačamo rad na solidarnosti sa Kubom, putem konkretnih akcija radi odbrane kubanske Revolucije, tako što stalno govorimo o blokadi, ističući njenu stvarnost, vrednosti i dostignuća.


Ponovo ističemo našu podršku svim zahtevima Kube nasuprot nerazumnim napadima vlade Sjedinjenih Američkih Država u trajanju više od pola veka. Zbog toga zahtevamo:

- Ukidanje blokade nametnute Kube od strane Sjedinjenih Američkih država pre više od pola veka, koja pogadja sve sektore: zdravstvo, obrazovanje, kulturu, tako što nijedna sfera svakodnevnog života ne može izbeći njen negativan efekat i koja koči celokupan razvoj zemlje. Poslednjih meseci zbog ekstrateritorijalnog karaktera, konstantni napadi na kubanske finansijske transakcije i bankarske i kreditne operacije sa Kubom na svetskom nivou su se intenzivirali, prouzrokujući veliku štetu kubanskoj ekonomiji. Osudjujemo ovu okrutnu blokadu kojoj nije dovoljno što pogadja stanovništvo u potpunosti, ne poštuje pravo i pravila svetske trgovine, nameće pravila u odnosima sveta sa Kubom i krši osnovne principe Povelje Ujedinjenih nacija.

- Zatvaranje baze Gvantanamo koja se nalazi na ilegalno okupiranoj teritoriji od strane Sjedinjenih Američkih država i koja se koristi kao centar za zatvaranje i mučenje bez ikakvog poštovanja medjunarodnog prava i vraćanje ove teritorije suverenitetu Kube.

- Prestanak finansiranja programa političkog mešanja i destabilizacije na ostrvu od strane Sjedinjenih Američkih Država, kao i kontrarevolucionarnih grupa zvanih disidenti, zbog medijske propagande Sjedinjenih Američkih Država i drugih zapadnih sila koji su na putu da unište ekonomski, politički i društveni sistem, slobodno izabran od strane kubanskog naroda.

- Odštetu od strane Sjedinjenih Američkih Država za ekonomsku i humanitarnu štetu nanetu kubanskom narodu zbog blokade i drugih napada u trajanju od više od pedeset godina.


Pozdravljamo i podržavamo odbacivanje ekonomske, trgovinske i finansijske blokade od strane medjunarodne zajednice, iskazano na deset glasanja u korist Kubanske Rezolucije na 73. Generalnoj Skupštini OUN.


Prihvatamo sa zadovoljstvom napredak postignut u okviru primene privremenog Sporazuma o političkom dijalogu i saradnji Kuba – EU, zbog čega pozivamo naše vlade da nastave da proširuju i jačaju političko-diplomatske, ekonomsko-trgovinske odnose i saradnju sa Kubom u svim oblastima i odbacujemo rezoluciju Evropskog parlamenta od 14. novembra ove godine vezano za ljudska prava na Kubi, zbog čega se obavezujemo još jednom da se borimo protiv ove laži.


Zahtevamo od evropskih vlada da se konkretno suprotsatve ektrateritorijalnom efektu zakona o blokadi, kako to predvidja evropski pravilnik, koji nameće sankcije svakoj osobi ili preduzeću koji primene ovaj zakon.


Odbacujemo neprijateljsku politiku mešanja Administracije predsednika Donalda Trampa koja krši medjunarodno pravo, neosnovane optužbe o navodnim supersoničnim napadima na severno-američke diplomatske službenike, kao i najnovije nametnute mere koje pogadjaju ne samo herojski narod Kube, nego i severno-američke i svetske narode.


Osudjujemo finansiranje subverzivnih planova protiv kubanske Revolucije, posebno protiv omladine, dezinformativne kampanje i izvrtanje njene stvarnosti. Osudjujemo nedavne klevete predsednika Brazila Bolsonara, koji je omalovažio solidarni, humanitarni, internacionarlni rad kubanskih lekara u Brazilu.


Priznajemo izraženu volju i odlučnost kubanske vlade i naroda da nastave sa procesom normalizacije diplomatskih odnosa i saradnje sa SAD na bazi ravnopravnosti, uzajamnog poštovanja, bez uslovljavanja i bez mešanja u unutrašnje stvari.


Podržavamo proces aktuelizacije političkog, ekonomskog i društvenog kubanskog modela koji ima za cilj da učvrsti socijalizam i postigne održivu, efikasnu i racionalnu ekonomiju.


Pozdravljamo aktuelni proces narodnih referenduma u okviru projekta u vezi Ustava na Kubi gde  već danas učestvuje više od sedam miliona Kubanaca, sa više od milion predloga, koji u većini potvrdjuju izraženu volju kubanskog naroda da učvrsti socijalizam i njegov narodni i demokratski karakter koji obuhvata stalno konsultovanje sa narodnom.


Molimo prijatelje i prijateljice da se pridruže kampanjama solidarnosti sa Kubom, putem aktivnog učešća u Internacionalnim Brigadama dobrovoljnog rada i u drugim projektima solidarnosti, koji omogućavaju upoznavanje sa kubanskom stvarnošću i njenim humanim i solidarnim karakterom.

Pozivamo da radimo na boljem i većem korišćenju društvenih mreža i alternativnih sredstava inforimasanja, radi ostvarenja većeg senzibiliteta i mobilizacije


Obavezujemo se da jačamo nivo koordinacije, komunikacije i zajedničkog rada medju svima nama.

Nastaviti sa uključivanjem mladih pretstavnika najrazličitijih sektora, posebno radničkog pokreta u korist svih ovih i pravednih ciljeva u svetu.

Podržavamo sve progresivne pokrete Latinske Amerike i Kariba koji se suprotstavljaju imperijalizmu, braneći svoj sopstveni suverenitet, posebno Bolivarsku Republiku Venecuelu.


U okviru 60. godišnjice trijumfa kubanske Revolucije i druge godišnjice fizičkog odlaska istorijskog lidera kubanske Revolucije Fidela Kastra Rusa, ponavljamo da verujemo da će Kuba izdržati i biti verna i dalje legatu ovih svetskoh ikona i potvrdjemo našu solidarnu obavezu u borbi za svet mira, pravde i dostojanstva.


Pozdravljamo predlog prijatelja RAMS-a i SARC-a iz Ruske Federacije da bude domaćin XIX Kontinentalnog Samita solidarnosti sa Kubom 2020. godine.


Este  el Proyecto de Declaracion final del XVIII Encuentro Continental con Cuba en Eslovenia Osnova završne deklaracije XVIII Kontinentalnog Samita solidarnosti sa Kubom