Naslovna Kontakt Dokumenta društva Obaveštenja Galerija Aktivnosti drustva Korisni linkovi Ambasada Kube Eurocuba
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks


Pismo upućeno Predsedništvu Evropskog Saveta


  

Predsedništvu Evropskog Saveta,

Brisel

13 septembar 2019


Dragi predsedniče Antti Rinne,     

dragi Predsedniče Donald Tusk,

dragi izabrani Predsedniče Charles Michel,

dragi izabrani Visoki Predstavniče Josep Borrell Fontelles,


Pišemo sa ciljem urgiranja Evropske Unije da nastavi svoju politiku dobrodošlice razvitka pozitivnih i jakih veza sa Kubom, zasnovanih na obostranom poštovanju i razumevanju.

U protekle dve godine videli smo značajnu promenu u odnosu vlade Sjedinjenih Američkih Država prema Kubi, koja uključuje smanjenje komunikacije i odnosa između dve zemlje. U isto vreme videli smo da SAD povećava svoju primenu vanteritorijalnih zakona primenom Naslova III Helms-Burton zakonodavstva što negativno utiče na stotine firmi, banaka i čak nevladinih organizacija evropskih zemalja kao i onih širom planete.

U novembru 2018, 26 uzastopnih godina, Generalna Skupština Ujedinjenih Nacija glasala je 188 prema 2, za podršku rezolucije koja poziva na obustavu američke blokade Kube. U isto vreme brojni vodeći evropski političari su u to vreme posetili Kubu, kao i što su vodeći kubanski političari posetili Evropu. Ova dešavanja su dobrodošla. Evropska Unija ima pravo i kapacitet da igra nezavisnu ulogu u podsticanju praktičnog sprovođenja volja i želja naroda Evrope.

Da ponovimo, došlo je do napretka u odnosima između EU i Kube potpisivanjem Sporazuma o političkom dijalogu i saradnji u martu 2016. godine. Nadamo se da će ovaj sporazum biti ispunjen naprednim aktivnostima i održivim projektima.

Sada postoje vredni preduslovi postavljeni u programu predsedavanja Finske za predsedavanje Savetom Evropske Unije od 1 jula do 31 decembra 2019. Taj program pod nazivom „Održiva Evropa – Održiva budućnost“ uključuje nekoliko važnih namera, koje mogu da podrže napredak u odnosima između EU i Kube. Prvo, postoji Poglavlje 2 pod nazivom „Zajedničke vrednosti i vladavina prava: temeljni koraci akcije EU“. Spominju se osnovne vrednosti EU – ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokratija, jednakost, vladavina prava i ljudskih prava, uključujući manjine, a republika Kuba ispunjava te vrednosti, i stalno naporno radi na njihovom razvoju. U poređenju sa mnogim susednim zemljama Kuba je vodeća u tom razvoju. EU trenutno može da podrži Kubu, i da pomogne ojačanju vladavine prava na međunarodnom nivou radeći na okončanju američke blokade protiv Kube. Finski program predsedništva pominje autonomne i nezavisne sudove, koji već postoje; u ovom slučaju to mogu biti Svetska Trgovinska Organizacija i drugi, koji bi se mogli iskoristiti za podršku kompanijama iz EU protiv pretnji vanteritorijalne američke blokade protiv Kube.

Važan drugi aspekt u novom Programu Predsedništva je artikulisan u Poglavlju 3, gde je podvučeno, da je „Evropska Unija preuzela vodeću ulogu u borbi protiv klimatskih promena i u unapređivanju globalnih klimatskih akcija prema Pariškom sporazumu“. U vezi sa ovim, Kuba je veoma napredna i nastavlja da ulaže napore za razvoj „održive i zelene” ekonomije. Svi njeni napori tokom poslednjih decenija ilustruju neverovatno ambiciozan i napredan strateški program za sistematsku politiku zaštite klime. Kubanski nacionalni program „Tarea Vida” (Program za život), počeo je u julu 2017. i sprovodi se širom Kube na svim nivoima.

Po našem mišljenju, za razvoj boljih odnosa između Kube i EU bilo bi presudno da Evropska Unija ima jasan i nedvosmislen stav protiv kaznenih i nepobitnih politika koje su sadržane u zakonu o blokadi protiv Kube. Ovaj stav treba da uključi jasnu izjavu kojom se američka administracija obaveštava o namerama EU da snažno podrži prava država članica da trguju sa Kubom, bez pretnje da će američka kancelarija za kontrolu stranih sredstava (OFAC) naložiti novčane kazne. Nadalje, verujemo da bi EU trebala jasno odobriti pravo na trgovinu sa Kubom i odbijanje bilo koje kompanije iz EU da plati bilo kakve novčane kazne koje bi OFAC mogao nastojati da im nametne zbog trgovine sa Kubom. Takve akcije bi pomogle da se sprovede „Uredba Saveta (ES) No 2271/96 od 22. novembra 1996”. U vezi sa ovim, Evropska Komisija  bi trebala da se pozove na Svetsku Trgovinsku Organizaciju da podigne optužnicu protiv američke vlade zbog kršenja međunarodnih trgovinskih zakona i principa. Takvom akcijom  EU bi podržala mnoge druge zemlje, kompanije i organizacije, u njihovoj savršenoj legalnoj želji da posluju sa Kubom.

Takođe verujemo da je od najveće važnosti, da EU ojača vladavinu prava u međunarodnim odnosima. Stoga bi trebalo priznati nezavisnost i suverenitet Kube izjavljujući svoju punu podršku potpunom i bezuslovnom povlačenju Sjedinjenih Američkih Država iz ilegalno okupiranog zaliva Guantanamo. EU bi trebala da podrži prava i zahteve Kube na puni povratak teritorije kao i adekvatnu nadoknadu za godine okupacije.

Mi smo široka i raznolika grupa organizacija sa sedištem u Evropi koje rade na razvijanju prijateljstva i solidarnosti između Kube i naših zemalja, kao i sa samom Evropskom Unijom. Naše je mišljenje da Evropska Unija ima važnu ulogu u razvoju pozitivnih odnosa sa Kubom zasnovanih na međusobnom poštovanju i razumevanju između suverenih naroda, i nadamo se da će vaše predsedništvo gledati da se ove politike dalje razvijaju,

Iskreno vaši,