Argumentos a favor de Cuba son contundentes en el Parlamento Europeo