U Novom Sadu je otvorena izložba “ČE GEVARA U KRAGUJEVCU”
U Novom Sadu je otvorena izložba “ČE GEVARA U KRAGUJEVCU”