Dva naroda jedna borba za slobodu – Srbija i Venecuela u borbi za slobodu
TEÓFILO STEVENSON
ČE GEVARA FABRIKANT HRABROSTI
Drugi Međunarodni sastanak u Bilbao, Španija, 26.-28.01.2023. “Evropa za Kubu”.