Srpsko-kanadski biznismen razgovara o svojim poslovnim interesima sa kubanskim ambasadorom