Nova Komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) proširiće svoje projekcije rada sa Komunističkom partijom Kuba i Kubanskom revolucijom