Susret sa Parlamentarnom delegacijom Republike Kube