Osuđuju pritiske SAD da se izbegne podrška rezoluciji protiv blokade