Dva naroda jedna borba za slobodu – Srbija i Venecuela u borbi za slobodu