Prof Dr DIA NADER de EL ANDARI, dugogodišnji ambasador Bolivarske Republike Venecuele u Beogradu, završila je svoju veoma uspešnu diplomatsku misiju
Prof Dr DIA NADER de EL ANDARI, dugogodišnji ambasador Bolivarske Republike Venecuele u Beogradu, završila je svoju veoma uspešnu diplomatsku misiju